Dorobek rządu Buzka :

1) reforma emerytalna
2) reforma administracyjna
3) reforma szkolnictwa
4) reforma służby zdrowia
5) próba reformy podatków (pierwotnie proponowano PIT 18% i 28 % ostatecznie
stawki 19, 29 i 36 % zawetował Kwaśniewski; przeszedł za to harmonogram
redukcji stawek CIT z 36 do 24 %)
6) wejście do NATO
7) porozumienie w Nicei
8) zasadnicza redukcja deficytu płatniczego