WARUNKI FINANSOWE - przetarg na samolot wielozadaniowy F-16

 

Kryteria oceny i wyboru samolotu

W wymienionej specyfikacji „istotnych warunków...” określono kryteria wyboru w skali 100 punktów z podziałem na:

- za najkorzystniejszą cenę oferty – 45 pkt;

- za walory operacyjne samolotu – 20 pkt;

- za spełnienie wymagań taktyczno-technicznych – 15 pkt;

- za offset – 15 pkt.

 

Porównanie warunków ekonomicznych :

  Offset Cena Oprocentowanie kredytu
F-16 6023 mln USD 3478,95 mln USD 5,0 % (stałe, możliwość uruchamiania w transzach)
Grippen   4699 mln EUR 3150,00 mln EUR 4,5 % (stałe)
Mirage

2108 mln EUR

3800,00 mln EUR 3,17 % (zmienne EURIBOR)

 

 

 

W przeliczeniu na USD wg kursu 1 EUR=1,30 USD :

  Offset Cena
F-16 6023 mln USD 3478,95 mln USD
Grippen   6108 mln USD 4095,00 mln USD
Mirage

2740 mln USD

4940,00 mln USD

 

 

Wyposażenie :

http://www.mon.gov.pl/artykul_wiecej.php?idartykul=1979

Konfiguracja wyposażenia samolotu F-16:
• Radar APG-68(V)9 z modem SAR
• Modułowy komputer pokładowy MMC-7000
• Cyfrowy rejestrator wideo MDR-80
• System transmisji danych Link-16
• Zintegrowany system nawigacyjny GPS/INS, TACAN/DME, MMR/ILS
• Radiowysokościomierz (CARA)
• APX-113 IFF z modem S (Mod V)
• Cyfrowy system śledzenia terenu
• Cyfrowa Ruchoma Mapa
• 2 radiostacje dwuzakresowe UHF/VHF (ARC-238) z systemem kodowania HQ II
• Kolorowe wskaźniki wielofunkcyjne MFCD
• Szerokokątny HUD
• Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne zgodne z NVG
• Pasywne urządzenia zakłócające AN/ALE-47
• Pokładowy system walki radioelektronicznej AN/ALQ-211(V)4 (AIDEWS)
• Przystosowanie konstrukcyjnie do systemu celów holowanych AN/ALE-50
• Płatowiec pokryty powłokami Have Glass zmniejszającymi skuteczną powierzchnię odbicia
• Hełm z układem celowniczo-obrazującym (JHMCS) i goglami noktowizyjnymi (NVG)
• Zdolność do przenoszenia uzbrojenia:
• p-p: AIM-120 AMRAAM, AIM-9L/M/X
• p-z: GBU-10, 12, 24 (Paveway II/III), AGM-84 Harpoon, AGM-65D/G (IR) Maverick, JDAM, JSOW, AGM-88 HARM, MK-82/84, CBU-97/105
• Zdolność przenoszenia zasobników podwieszanych:
• celowniczego PANTERA/SNIPER
• rozpoznawczego DB-110
• AACMI
• Konforemne zbiorniki paliwa
• Spadochron hamujący i hak
• Pokładowa wytwornica tlenu (OBOGS)
• Udoskonalony silnik F-100 P&W 229

Uzbrojenie zakupione:
Pociski kierowane Powietrze - Powietrze: AIM-9X Sidewinder, AIM-120C AMRAAM
Uzbrojenie Powietrze - Powierzchnia: pociski kierowane AGM-65G2 Maverick, zasobniki szybujące JSOW-C, bomby kierowane GBU 12/24 (Paveway II/III), zestawy JDAM (kierowane GPS) do bomb MK-82/84 + bomby typu MK-82 (500 lb), MK-84 (2000 lb)
Amunicja do działka: 20 mm
Pociski ćwiczebne: AGM-65G, AIM-120C, AIM-9X
Bomby ćwiczebne: BDU-33

Inne systemy polskich F-16:
- Rejestrator parametrów zastosowania bojowego (Autonomous Air Combat Maneuvering Instrumentation - AACMI)
- Zbiorniki konforemne (Conformal Fuel Tanks – CFTs)
- Nahełmowy system celowniczy (Joint Helmet Mounted Cueing System – JHMCS)
- Gogle noktowizyjne (Night Vision Gogles – NVG)
Zasobnik celowniczy PANTERA/SNIPER (masa 220kg, średnica 30,2 cm, długość 249 cm), sensory: IR + CCD TV, dalmierz/podświetlacz laserowy, urządzenie śledzące plamkę podświetlenia laserowego (Laser Spot Tracker)
- Marker podczerwieni
Zasobnik rozpoznawczy DB-110
Możliwości DB-110: 
-  Rozpoznanie w zakresie widzialnym i podczerwieni z małych, średnich i dużych wysokości, z dużej odległości od obiektu (standoff) lub z przelotem nad obiektem
- Rejestracja wyników rozpoznania w postaci cyfrowej
Transmisja danych z rozpoznania w czasie rzeczywistym

System planowania misji: Portable Flight Planning System – PFPS
• PFPS - wykorzystuje komputery klasy PC oraz system operacyjny Windows
• Do planowania lotu wykorzystuje wprowadzone do systemu mapy w postaci cyfrowej, dane lotnisk, dane o sytuacji taktycznej, parametry sprzętu i uzbrojenia itp.
• Posiada moduły oprogramowania pozwalające na planowanie trasy lotu i ataku obiektu z wykorzystaniem wybranych przez pilota rodzajów uzbrojenia
• Do przeniesienia planu lotu do systemu pokładowego samolotu wykorzystuje
półprzewodnikowy moduł pamięciowy

Systemy szkoleniowe:
Dla pilotów:
- 1 x pełny symulator misji (Full Mission Trainer)
- 2 x symulator eskadrowy (Squadron Level Mision Trainer)
- 2 x trenażer katapultowania (Emergency Procedures / Egress Trainer)

Dla personelu technicznego:
- 1 x modułowy trenażer personelu obsługi (Modular Simulated Aircraft Maintenance Trainer – MSAMT)
- 2 x zestawy do komputerowego wspomagania szkolenia (Computer Based Training – CBT)

http://free.of.pl/f/falconsite/f16dlapolski.html :

Pierwsza oferta z 2001 r. zakładała dostarczenie:
- 120 wyrzutni LAU-129 (uniwersalna belka dla pocisków kierowanych p-p)
- 384 pociski p-p AIM-120C AMRAAM + 6 pociskow szkolnych
- 384 pociski p-p AIM-9M2 Sidewinder + 24 pociski szkolne
- 816 pocisków p-z AGM-65G Maveick + 24 pociski szkolne
- 384 bomby kasetowe CBU-87 CEM
- 920 bomb burzących Mk-83 (450 kg)
- 232 bomby burzące Mk-84 (900 kg)
- 232 zestawy kierowania bezwł + GPS JDAM dla bomb Mk84
- 232 zestawy kierowania laserowego GBU-10 dla bomb jw.
- 232 zestawy kier.laser. GBU-16 dla bomb Mk 83
- 7 tys. niekierowanych rakiet 70 mm
- 340 tys. naboi 20 mm
- 36 zestawow zasobników nawigacyjno-celowniczych Pathfinder/Sharpshooter lub Litening II
- 44 zasobników WRE AN/ALQ-131 lub -184

W lipcu 2002 pakiet uzupełniono o:
- 10 belek LAU-129
- 6 zasobnikow rozpoznawczych (nieznanego na razie typu)
- 48 zbiornikow konformalnych (każda maszyna będzie w nie wyposażona)
- 8 zestawow systemu ACMI (Air Combat Maneuvering Instrumentation)
- 48 celownikow nahelmowych JHMCS (dla każdej maszyny)
- 48 zestawow IFF AN/APX-113 (jw.)
- 48 zestawow Link 16 (jw., nie wiadomo jeszcze o pozwoleniu na używanie tego protokołu)
- 8 radiostacji systemu Have Quick II typu AN/ARC-210
- 1 zapasowy silnik F-100-PW-229
- 1 zapasowy radar pokladowy APG-68(V)9
- 178 pociskow AIM-9X Sidewinder
- 24 pociski szkolne AIM-9X Sidewinder
- 280 pociskow AGM-154A/C Joint Stand-Off Weapon
- 214 bomb GBU-22/24 Paveway III
- 215 bomb Mk-82
- 140 bomb CBU-97
- 20 zestawów gogli noktowizyjnych

http://bi.gazeta.pl/im/2/3664/m3664402.jpg

http://www.polska-zbrojna.pl/artykul.html?id_artykul=471

 

Wklad finansowy państw biorących udział w programie JSF (F-35) :

http://www.journal.dnd.ca/engraph/Vol6/no1/08-Techno_e.asp

Panstwo

Kategoria

Wartość inwestycji
(milliony USD)

Data umowy

United Kingdom

I

$2056

17 January 2001

Italy

II

$1028

24 June 2002

Netherlands

II

$800

10 June 2002

Turkey

III

$175

11 July 2002

Australia

III

$150

31 October 2002

Canada

III

$150

7 February 2002

Norway

III

$125

20 June 2002

Denmark

III

$125

28 May 2002