PLAN BEKSIAKA

 

Plan opracowany w 1989 (na zlecenie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego) w zespole ekomistów pod kierunkiem Janusza Beksiaka : Stefan Kurowski, Tomasz Gruszecki, Aleksander Jędraszczyk, Jan Winiecki.

Cześć I - Plan Stabilizacyjny

- cięcia budżetowe,

- zniesienie dotacji do większości towarów i usług,

- uwolnienie cen, plac i stóp procentowych (w okresie przejściowym część cen byłaby nadal kontrolowana np. energia i paliwa),

- wprowadzenie wymienialności złotego,

Część II - Program zmian systemowych

- jednolity i prosty system podatkowy,

- pełna wolność w korzystaniu praw własności,

- nieingerencja państwa w obrót nieruchomosciami,

- pełna wolność działań gospodarczych, kształtowania płac,

- likwidacja jawnych i niejawnych monopoli,

- pełna prywatyzacja całego majątyku państwa (utworzenie Funduszu majątku Narodowego który zajmowałby się nadzorem nad przedsiębiorstwami i sprzedażą).

 

Proponowano niezwłoczne wdrożenie planu , w ciągu 2-3 tygodni (wrzesień 1989).

Plan nie uwzględniał ograniczeń ustrojowych ani ciągłości legisalcyjnej (konieczność uchwalenia wielu nowych ustaw i rozporzadzeń). Plan nie wskazywał też sposobu rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego (Sefan Kurowki proponował jednostronną deklarację odmawiającą spłaty długów PRL), współpracy gospodarczej z krajmi RWPG (ponad 50% eksportu w tym czasie) czy bieżących problemów budżetowych.