Liczebność Wojska Polskiego

 

Rok

Liczebność Udział w PKB wydatków MON (29) Udział w PKB wydatków na obronę narodową (752) Udzialwydatków MON w budżecie
11.1920 990 000      
1922 290 000      
09.1939 1 200 000      
1939/40 PSZ we Francji - 85 000      
07.1940 PSZ - 17 000      
31.12.1944 LWP - 270 000      
04.1945 LWP - 400 000

PSZ - 200 000

     
01.1946 LWP - 217 000      
01.1949 130 000      
01.1953 ponad 400 000      
1955-58 200 000      
1988 zaw. 112 656 zas. 234 344 7,5 % 7,5 %  
1989 zaw. 103 840 zas. 210 160      
1990        
1991   2,25 % 2,23 % 7,53 %
1992   2,23 % 2,21 % 6,72 %
1993   2,47 % 2,12 % 7,66 %
1994   2,43 % 1,96 % 7,43 %
1995   2,15 % 1,71 % 7,23 %
1996   2,16 % 1,56 % 7,65 %
1997   2,15 % 1,55 % 7,88 %
1998 240 000 2,12 % 1,52 % 8,36 %
1999   2,00 % 1,51 % 8,84 %
2000 200 500 1,89 % 1,40 % 8,76 %
2001 181 000 1,94 % 1,22 % 7,73 %
2002 162 000 1,90 % 1,22 % 7,86 %
2003        
2004        
2005 148 000      
2006 145 000 1,84 % 1,31 % 8,37 %
2007   1,93 % 1,45 %  

 

http://www.mon.gov.pl/pliki/File/zalaczniki_do_stron/strona_37_budzet2001pol.ppt

http://www.mon.gov.pl/pliki/File/zalaczniki_do_stron/strona_37_budzet2002pol.ppt