Ochrona środowiska

Emisja zanieczyszeń i zrzuty ścieków
. 1976 1980 1985 1986 1987 1989 2002
Pyły (tyś. t) 2335,4 2338,0 1788,0 1821,0 1803,0 1513,0 140,0
Gazy (tyś t) 3347,2 5135,0 4932 5323,0 5399,0 5113,0 1915,0
Ścieki wymagające oczyszczania (mln m3) 4221,5 4681,3 4624,1 4563,1 4498,2 4405,6 2279,0
- oczyszczane 2545,6 2703,6 2623,7 2734,7 2776,6 2856,0 2074,0
- nieoczyszczane 1675,9 1977,7 2000,4 1828,4 1721,6 1549,6 205,0

 

Stan czystości rzek kontrolowanych

Lata

 

Kryterium fizykochemiczne

Kryterium bakteriologiczne

Wody o klasie czystosci

Wody nadmiernie zanieczyszczone

Wody o klasie czystości

Wody nadmiernie zanieczyszczone
I II III I II III

W % długości kontrolowanego odcinka

1995 2,9 20,3 33,8 43,0 0,0 3,1 11,8 85,1
2000 6,3 34,2 42,3 17,2 0,0 4,3 34,6 61,1
2001 8,6 32,2 39,5 19,7 0,0 4,4 43,2 52,4

 

 

28 tys. Polaków umiera co roku na choroby wywołane skażeniem powietrza

http://serwisy.gazeta.pl/ue/1,36173,2559856.html

Bruksela 19-02-2005

Najbrudniejsze powietrze wdychają mieszkańcy Warszawy i Łodzi. Według Komisji Europejskiej co roku na choroby wywołane złym powietrzem umiera prawie 28 tys. Polaków

Co dziesiąty mieszkaniec Unii Europejskiej, który umiera co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza, to Polak. Straty gospodarcze związane tylko z nieobecnością w pracy z powodu schorzeń wywołanym złym powietrzem sięgają w UE 80 mld euro rocznie.

Takie dane zostaną przedstawione w Brukseli w poniedziałek podczas konferencji "Czyste Powietrze dla Europy". My dotarliśmy do nich już dziś.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że powietrze nad naszym kontynentem jest bardziej zanieczyszczone, niż dotąd sądzono. Sytuacja najgorzej wygląda w krajach Beneluksu, w Północnych Włoszech oraz w nowych państwach UE. W Polsce najbardziej zabójcze wdychają mieszkańcy Śląska, Warszawy i Łodzi. Co roku z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza umiera niemal 28 tys. Polaków. To dwa razy więcej niż Hiszpanów, choć nasze kraje mają podobną liczbę ludności.

Według naukowców tylko zanieczyszczenia powietrza powodują, że Europejczycy żyją o dziewięć miesięcy krócej. Co drugi Europejczyk jest z tego powodu na zwolnieniu statystycznie co najmniej jeden dzień w roku.

Głównym powodem zanieczyszczenia powietrza jest spalanie paliw kopalnych: węgla kamiennego i ropy naftowej. Komisja Europejska, która uczyniła z walki o ekologię jeden ze swych priorytetów uważa, iż są jednak szanse na poprawę sytuacji. Jeśli zostaną wcielone w życie działania przewidziane w nowej strategii walki z zanieczyszczeniami powietrza, to w 2020 r. uda się zmniejszyć liczbę zgonów w UE o 80 tys. rocznie do ok. 2oo tys. Statystycznie każdy z nas dostanie dodatkowe trzy miesiące życia.