Wpływy budżetu z prywatyzacji, koszty obsługi zadłużenia zagr. państwa, publiczna pomoc dla przedsiębiorstw, refundacja premii gwaranycjnych książeczek mieszkaniowych

.

Prywatyzacja

Obsługa zadłużenia zagr.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw

Refundacja premii gwarancyjnych ks. mieszk.

Rok

Nominalnie

[mln PLN]

Wg cen 2003

[mln PLN]

Nominalnie

[mln PLN]

Wg cen 2003

[mln PLN]

Nominalnie

[mln PLN]

 

Wg cen 2003

[mln PLN]

Nominalnie [mln PLN] Wg cen 2004

[mln PLN]

1990

.

.

878,00

9 637,40

? ? ? ?

1991

170,90

1 101,52

721,20

4 648,40

? ? 121,6 819,0

1992

484,40

2 183,33

1 177,00

5 305,10

? ? 264,2 1 244,4

1993

780,40

2 599,77

1 211,20

4 034,90

? ? 261,5 910,3

1994

1 594,90

4 019,01

1 832,10

4 616,70

? ? 1 404,6 3 698,7

1995

2 641,60

5 208,61

3 262,60

6 433,10

9 348,28 18 432,62 1 125,7 2 319,5

1996

3 483,54

5 728,70

3 369,50

5 541,20

8 355,10 13 740,03 817,7 1 405,2

1997

6 493,08

9 293,23

3 683,30

5 271,70

8 688,70 12 435,72 1 000,0 1 495,6

1998

7 068,70

9 049,27

3 769,90

4 826,20

6 762,30

8 657,02 1 213,0 1 622,7

1999

8 000,00

9 544,75

3 884,00

4 634,00

9 076,10

10 828,64 911,4 1 136,3

2000

26 746,20

28 983,39

4 296,60

4 656,00

7 712,00

8 357,07 1 368,4 1 549,6

2001

6 490,10

6 666,32

3 793,80

3 896,80

11 194,80

11 498,76 2 227,0 2 390,4

2002

2 859,70

2 882,58

3 724,40

3 754,20

10 277,60

10 359,82 1 180,9 1 243,9

2003

4 144,00

4 144,00

3 759,10

3 759,10

28 627,50

28 627,50 ? ?

2004

10 254,00

9 792,57

4 179,40

3 991,33

? ? ? ?
Razem

81 211,52

101 197,10

43 542,10

75 006,13

100 042,80 122 837,18 11 896,0 19 835,9

 

http://bip.uokik.gov.pl/GetdBIP/Pomoc%20publiczna%202002-Raport.pdf?dok=41

http://www.msp.gov.pl/index_msp.php?dzial=60&id=896

http://www.mf.gov.pl/_files_/dlug_publiczny/obligacje_hurtowe/raporty_roczne/aneks_rr2003.pdf

http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?dzial=153&id=5563

http://www.mofnet.gov.pl/_files_/dlug_publiczny/obligacje_hurtowe/raporty_roczne/aneksrr20011.pdf

http://c355.republika.pl/wilga_97.pdf

http://c355.webpark.pl/wilga_98.pdf

W 1991  Skarb Państwa uznał roszczenia 4 banków (NBP, Banku Handlowego w Warszawie SA, Banku Pekao SA i PKO BP), związane z rozliczeniami dotyczącymi operacji zagranicznych w latach 80-tych na sumę 5,3 mld pln. Wymienione banki otrzymały korzystnie oprocentowane obligacje Skarbu Państwa, nominowane w USD; wartość przekazanych obligacji wynosiła 5 453 mln USD

Obligacje restrukturyzacyjne nominowane w złotych polskich wyemitowane zostały w czterech seriach w latach 1993-1994 i przekazane 10 bankom w celu zwiększenia ich funduszy własnych i rezerw. W roku 1996 wyemitowano również dwie serie obligacji dla BGŻ S.A.

.

Obligacje nominowane w USD

Obligacje restrukturyzacyjne Obligacje na zwiększenie funduszy własnych BGŻ
Data emisji

01.01.1991

seria A - 30.07.1993

seria B - 16.12.1993

seria C - 29.12.1993

seria D - 21.11.1994

I transza - 23.09.1996

II transza - 19.12.1996

Wartość nominalna

5453 mln USD

seria A - 1,1 mld PLN

seria B - 573,4 mln PLN

seria C - 426,6 mln PLN

seria D - 1,9 mld PLN

I transza 600 mln PLN

II transza 100 mlnPLN

Wartość nominalna w cenach w 2005

7679 mln USD

(23037 mln PLN)

12260 mln PLN

1066 mln PLN

Wartość zadłużenia na koniec 2001

1093 mln USD

6148 mln PLN

795,2 mln PLN

Łączna wartość wsparcia finansowego dla banków w latach 1990-1996 w cenach 2005 = 36,363 mld PLN

 

http://www.nik.gov.pl/o_nik/rzecznik/skrot_prasowy/2004177.html

Wsparcie publiczne dla górnictwa w latach 1990-2001 : 34 mld PLN (ceny z 2001) tj. 36 mld PLN w cenach z 2005 r.

W grudniu 2003 umorzono zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorstw sektora górniczego na kwotę 18,1 mld PLN

Łączna wartość wsparcia = 34 +18,1 = 52,1 mld PLN

 

http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2003/2002169

Pomoc publiczna udzielona hutom w latach 1993-2001 : 7,5 mld PLN