Wyposażenie gospodarstw domowych (na 100 gospodarstw) w niektóre przedmioty trwałego użytkowania

Przedmioty trwałego użytkowania 1976 (szt) 1980 (szt.) 1985 (szt) 1990 (szt) 1992 (szt) 1997 (szt) 2001 (%)
Mieszkania na 1 obywatela 0,277           0,327 szt.

Gospodarstwa pracownicze

Telewizory kolorowe   9,4 23,1 67,1 91,4 108,4 98,4
TV Sat           51,2 63,9
Magnetowidy       20,1 53,4 71,6 71,1
Magnetofony     67,0 77,1 82,6    
Wieże           35,5 57,2
Mikrokomputer           13,6 28,8
Kamer video           3,1 4,2
Odtwarzacze CD           12,5 16,0
Pralki 92,7 88,9 79,9 72,8 66,1 45,4 26,7
Automaty pralnicze   18,4 38,7 63,5 69,7 79,0 86,0
Chłodziarki 77,4 96,3 103,7 99,8 99,9 98,6 98,2
Zamrażarki 23,8 30,3 33,3 34,3
Odkurzacze 70,8 90,1 94,8 97,6 97,5 97,1 96,3
Rowery 57,9 82,6 80,9 93,0 95,1 75,1 64,0
Motocykle, motorowery 12,0 13,6 10,5 10,6 7,7 3,6 3,0
Samochody osobowe 10,3 20,0 27,2 33,2 41,4 49,2 56,2

Gospodarstwa chłopskie

Telewizory kolorowe   1,7 7,2 28,4 48,9 92,7 95,7
TV Sat           10,7 22,3
Magnetowidy       4,7 15,5 42,0 48,2
Magnetofony     31,6 49,7 61,2    
Wieże           16,2 27,3
Mikrokomputer           3,4 8,8
Kamer video           0,8 1,6
Odtwarzacze CD           4,2 8,8
Pralki 81,3 92,3 97,5 100,2 98,7 93,2 73,4
Automaty pralnicze   2,3 11,3 24,8 28,5 40,5 55,9
Chłodziarki 26,7 64,4 97,4 95,6 98,5 99,1 98,0
Zamrażarki 42,9 56,6 73,3 77,3
Odkurzacze 14,9 34,2 53,8 70,4 77,4 84,9 90,5
Rowery 92,0 118,3 121,5 136,5 133,3 131,7 89,2
Motocykle, motorowery 21,1 33,1 23,4 23,7 14,7 13,9 9,1
Samochody osobowe 4,1 11,9 23,7 36,4 41,7 66,9 73,8

Gospodarstwa emerytów i rencistów

Telewizory kolorowe   2,9 8,4 28,3 52,7 90,3 94,4
TV Sat           27,8 39,7
Magnetowidy       2,4 13,5 31,2 34,0
Magnetofony     17,3 21,9 31,7    
Wieże           8,9 17,1
Mikrokomputer           2,4 5,5
Kamer video           0,7 1,4
Odtwarzacze CD           2,6 4,4
Pralki   82,1 83,6 83,7 79,3 64,8 47,8
Automaty pralnicze   4,7 14,4 30,4 39,5 53,5 63,3
Chłodziarki   73,3 90,7 95,0 96,3 97,0 97,5
Zamrażarki 11,4 16,3 26,4 30,8
Odkurzacze   62,0 71,0 79,1 83,6 87,9 89,5
Rowery   31,9 38,8 42,4 49,1 51,6 49,1
Motocykle, motorowery   5,1 4,8 4,9 5,0 3,2 2,6
Samochody osobowe

 

2,7 7,3 9,5 15,0 23,8 27,1